Ingen endring i vedtaket om Ørland som hovedkampflybase

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gjentok i dag det hun flere ganger tidligere har sagt om at hovedkampflybasen skal ligge på Ørland. – Det har ikke på noe tidspunkt vært aktuelt å revurdere dette vedtaket, og det har vært kommunisert hele veien, sier hun.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gjentok i dag det hun flere ganger tidligere har sagt om at  hovedkampflybasen skal ligge på Ørland. – Det har ikke på noe tidspunkt vært aktuelt å revurdere dette vedtaket, og det har vært kommunisert hele veien, sier hun.

Forsvarsministeren har igangsatt en nødvendig gjennomgang av forutsetningene for vedtakene i langtidsplanen for å se om det er nødvendig å justere tidslinjer - eller i ytterste fall beslutninger. I dagens spørretime i Stortingets ble hun spurt om denne gjennomgangen kunne innebære endringer for etableringen av Ørland som kampflybase.

I likhet med de andre gangene dette spørsmålet har kommet opp, svarte forsvarsministeren at dette vedtaket ligger fast.

- Vedtaket var enstemmig i Stortinget i 2012, og forutsetningene har ikke endret seg, svarte hun.

- Den gjennomgangen regjeringen nå gjennomfører dreier seg om de delene av langtidsplanen der forutsetningene kan ha endret seg siden 2012. Det ville være uansvarlig ikke å adressere de utfordringene som har oppstått etter at langtidsplanen ble vedtatt. Også den forrige regjeringen måtte sommeren 2013 gjøre noen nødvendige justeringer av de samme årsakene, sier forsvarsminister Søreide.

- Vi ønsker å forsikre oss om at vi gjør de riktige endringene i riktig rekkefølge og riktig tempo. Derfor har vi denne gjennomgangen. Mitt og regjeringens ansvar er å sikre at vi har god operativ evne gjennom hele omstillingsprosessen. Da kan det blir aktuelt å gjøre justeringer i tidsplanen for enkelte av tiltakene. Dette ligger nå til vurdering, men hovedkampflybasen skal ligge på Ørland, sier forsvarsministeren.

 

Til toppen