Aftenposten, 11. august

Ingen grunn til bekymring for fengsel i Nederland

I Aftenposten 7. august kritiserer Frode Sulland Stortingets vedtak om å leie fengselsplasser i Nederland. Sulland peker på at de innsatte frykter for muligheten til rehabilitering og fri rettshjelp.

Reglene om rett til fri rettshjelp ligger fast, og muligheten blir ikke dårligere for dem som overføres til Nederland enn for dem som gjennomfører straff i et norsk fengsel.

Når det gjelder muligheten for rehabilitering, skal denne ivaretas på samme måte som i et fengsel i Norge. Norgerhaven fengsel vil ha en egen tilbakeføringskoordinator. For de innsatte skal det utarbeides en plan for det videre rehabiliteringsarbeidet som skal skje i fengselet i Nederland og etter en overføring til Norge. Innsatte som er under utdanning som de har lovfestet rett til, vil ikke bli overført til Nederland.

De 242 plassene vi får 1. september vil gi økt kapasitet og fleksibilitet, samtidig som vi arbeider for mer varige løsninger her hjemme.