Ingen indikasjon på spionasje mot norske politikere

Ifølge lekkasjer til media skal USA gjennom samarbeid med dansk etterretning ha overvåket allierte, deriblant norske borgere.

– Dette er alvorlige påstander som regjeringen tar på største alvor. Basert på det vi nå vet, ser det ikke ut som det har vært rettet aktivitet mot norske politikere, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren orienterte Stortinget om saken denne uken.

– Informasjonen i denne saken er høyt gradert, og jeg er opptatt av å holde Stortinget oppdatert på en egnet måte om utviklingen i saken, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren understreker at sikkerhetsgradering i denne saken ikke er til hinder for å ta saken opp med danske og amerikanske myndigheter.

– Systematisk spionasje mot allierte er helt uakseptabelt. Vi er tydelige overfor danske og amerikanske myndigheter om dette. Vi er også i aktiv dialog med danske og amerikanske myndigheter og tjenester om informasjonen i denne saken. I mine samtaler med den danske forsvarsministeren Trine Bramsen har jeg fremhevet alvoret i påstandene som er fremsatt i media, og at det er nødvendig å få så mye klarhet som mulig i saken, understreker forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.