Ingen kampfly-konsekvenser fra LOS-programmet

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere medieoppslag gir i dag inntrykk av at forsinkelsene i LOS-programmet kan skape problemer for Kampflyprogrammet. Dette avvises av programdirektør Anders Melheim.

F-35 skal understøttes av et eget logistikksystem som er uavhengig av det norske LOS-programmet. (Foto: Lockheed Martin)

Flere medieoppslag gir i dag inntrykk av at forsinkelsene i LOS-programmet kan skape problemer for Kampflyprogrammet. Dette avvises av programdirektør Anders Melheim.

- De nye kampflyene leveres med et eget datasystem som skal understøtte flyet, kjent som ALIS. I tillegg skal deler og vedlikehold kjøpes gjennom et internasjonalt samarbeid kjent som ALGS som driftes av alle F-35-partnerne. ALIS er uavhengig av det norske LOS-programmet, og forsinkelsene her får ingen konsekvenser for innføringen av de nye kampflyene, sier programdirektøren.

ALIS-systemet er utviklet spesielt for F-35, og fungerer som en datastyrt vedlikeholdssentral for flyene. Det overvåker teknisk status i flyene, setter opp vedlikehold og bestiller reservedeler. Deler og tyngre vedlikehold bestilles deretter gjennom ALGS-samarbeidet som samordner understøttelsen av F-35 hos alle brukerne.

- Dette er et helt nytt system som skal sikre en mest mulig effektiv drift av F-35. Dette utvikles av partnerskapet, og er felles for alle brukernasjonene. En forsinkelse i et helt annet system som skal brukes spesifikt av det norske Forsvaret påvirker ikke denne utviklingen, avslutter Melheim.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner, inkludert våpen, logistikkutstyr m.m. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav i juni 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de seks første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017.