Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ingen nye feil på F-35

I en rekke medieoppslag i dag hevdes det at amerikanske inspektører har funnet 800 feil med Norges nye kampfly, F-35. Dette stemmer ikke. Nylige rapporter fra amerikanske myndigheter har gått gjennom og avdekket avvik i prosedyrene for kvalitetskontroll, og har ikke vurdert selve flyet. Denne gjennomgangen har derfor ikke avdekket noen nye feil ved F-35.

Fra Lockheed Martins fabrikk i Ft. Worth, Texas. Det er ved denne produksjonslinjen, og hos de fem andre større produsentene av flyet at man har funnet 719 avvik i kvalitetskontrollen. Det har derimot ikke blitt avdekket noen nye feil i flyet. (Foto: Lockheed Martin)

I en rekke medieoppslag i dag hevdes det at amerikanske inspektører har funnet 800 feil med Norges nye kampfly, F-35. Dette stemmer ikke. Amerikanske inspektører har gått gjennom og avdekket avvik i prosedyrene for kvalitetskontroll, men har ikke vurdert selve flyet. Denne gjennomgangen har derfor ikke avdekket noen nye feil ved F-35. Utviklingen av F-35 er i rute, og man har funnet løsninger på alle kjente tekniske utfordringer ved flyet, inkludert utfordringene med hjelmdesignet. Disse løsningene vil bygges inn i produksjonen før de første norske flyene leveres i 2015. En slik grundig gjennomgang av kvalitetskontrollen er likevel viktig da den bidrar til at den faktiske kvaliteten på flyene vi får levert blir bedre, og at potensialet for feil og mangler reduseres ytterligere.

Hva har faktisk blitt avdekket?

Rapporten som omtales av media ble gitt ut av et kontor i Pentagon kjent som "DoD Inspector General" 30. september 2013. Denne presenterte resultatene fra en gjennomgang av kvalitetskontrollen hos de seks største selskapene som deltar i produksjonen av F-35. I denne vurderingen og gjennomgangen, som fant sted i 2012, gjorde inspektørene 363 «findings» som var basert på 719 «issues». Disse avvikene, for å bruke et norsk ord, dreide seg om alt fra at verktøy hadde blitt funnet på steder de ikke skulle være, at det var funnet metallspon steder det ikke skulle være, at teknikere manglet oppdaterte sertifiseringer til at dokumentasjon og arbeidstegninger ikke ble distribuert eller fulgt opp på riktig måte. Det handlet altså ikke om feil i selve flyet, men hvor godt prosedyrene for kvalitetskontroll følges opp.

Basert på disse avvikene ble det utviklet 343 såkalte «corrective action plans», og når rapporten ble lagt frem for snart en måned siden hadde man allerede fullført 80% av disse. Det gjenstår med andre ord ikke 20% av «over 800 feil» i flyet. Det gjenstod derimot for en måned siden å avslutte 20% av disse utbedringsplanene, noe som etter planen skal gjøres innen april 2014. 

Hele rapporten kan leses her.

En annen påstand som har kommet frem er at 13% av utrustningen på flyene måtte forkastes, forbedres eller repareres. Dette viser til den såkalte «scrap-rework-repair» raten. For det første gjelder dette ikke 13% av utrustningen på selve flyet. Det denne raten beskriver er hvor stor andel av arbeidstimene som går med å gjøre ting om igjen, eller fikse feil som gjøres i løpet av produksjonen. Denne har i snitt ligget på 13% de siste to årene. Det handler altså ikke om at man må forkaste, forbedre eller reparere utrustning på ferdige fly, slik mediedekningen kan gi inntrykk av. Dette handler om hvor stor andel av produksjonstiden Lockheed Martins teknikere bruker på å sørge for at ting gjøres i henhold til kravene, og sier også en del om hvor krevende disse kravene er. Denne andelen forventes også å synke i tiden fremover ettersom effekten av den såkalte "lærekurven" begynner å slå inn. På norske fly, som bygges under en fastpriskontrakt, vil Lockheed Martin også selvsagt bære kostnaden ved eventuelt ekstraarbeid som følge av ting som må gjøres på nytt i produksjonen - dette påvirker ikke den prisen eller kvaliteten Norge og andre kjøpere forventer.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - [email protected] eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - [email protected]. Still også gjerne spørsmål til Kampflyprogrammet på Twitter.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav i juni 2013 fullmakt til å bestille de seks første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017.

 

Til toppen