Ingen tvungen etterregistrering av haglegevær

Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert spørsmålet om etterregistrering av haglegæver på nytt.

Enkelt- og dobbeltløpede haglegevær som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990, er unntatt fra den alminnelige registreringsplikten for haglegevær. Justis- og beredskapsdepartementet sendte 5. mars 2013 ut høringsbrev med forslag om tvungen etterregistrering av disse våpnene.

Forslaget omfatter et større antall våpen. Et krav om tvungen etterregistrering vil derfor kreve at politiet bruker store ressurser på gjennomføringen. Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert spørsmålet om etterregistrering på nytt, og anser ikke at tiltaket gir en sikkerhetsmessig gevinst som forsvarer ressursbruken. Departementet ønsker derfor ikke å gå videre med forslaget om tvungen etterregistrering av haglegevær.

Til toppen