Inger-Anne Ravlum ny direktør i NILF

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Styret i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har 26. november ansatt Inger-Anne Ravlum som ny direktør. Inger-Anne Ravlum er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har en bred administrativ og politisk ledererfaring fra forvaltningen, og bakgrunn fra forskning og forskningsledelse.

Statssekretær Inger-Anne Ravlum
Inger-Anne Ravlum (Foto: Johnny Syversen/SMK)

Styret i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har 26. november ansatt Inger-Anne Ravlum som ny direktør. Inger-Anne Ravlum er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har en bred administrativ og politisk ledererfaring fra forvaltningen, og bakgrunn fra forskning og forskningsledelse.

Siden 2009 har hun vært statssekretær, først i Fornyings-, administrasjons- og kirke-departementet (FAD) og de siste drøye to årene på Statsministerens kontor. Før hun ble statssekretær var hun avdelingsdirektør for Forvaltningspolitisk enhet i FAD.