Ingvild Ofte Arntsen ny statssekretær i Landbruks- og matdepartementet

Ingvild Ofte Arntsen ble i statsråd i dag, 30. oktober, utnevnt til statssekretær for landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF).

Ingvild Ofte Arntsen kommer fra stilling som statssekretær i Samferdselsdepartementet. Hun har tidligere vikariert som statssekretær for landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF).

Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen
Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen Foto: Torbjørn Tandberg