Å inkludere kvinner er en forutsetning for varig fred i Syria

Statssekretær Laila Bokhari representerte Norge da UN Women, Care og Norge inviterte til rundebord i Brussel 4. april om kvinners syn på situasjonen i Syria.

Statssekretær Laila Bokhari uttrykte viktigheten av å inkludere syriske kvinner i politiske prosesser og i fredsbyggende arbeid. Foto: Simon Johannsson/Norges delegasjon til EU

Syriske kvinner fra ulike lokale organisasjoner delte sitt syn på krisen i Syria og nabolandene under et rundebord med frivillige organisasjoner, FN og andre giverland på Norges Hus 4. april.

Formålet var å diskutere hvordan kvinner i større grad kan bli inkludert i humanitært og politisk arbeid i Syria, nå og i fremtiden.

– Kostnadene ved krigen i Syria er enorme. For seks år siden hadde kvinner i Syria det bedre enn i mange andre land i regionen. I dag er vi sjokkerte, opprørte og triste over overgrepene og volden som syriske kvinner og sivilbefolkningen opplever, sa statssekretær i Utenriksdepartementet, Laila Bokhari, da hun åpnet møtet.

Viktig prioritet

Rundebordet ble arrangert av UN Women, Care International og Norge i forbindelse med giverkonferansen for Syria, som holdes i Brussel 4-5. april. Over 70 delegasjoner deltar på konferansen, og Norge er medarrangør.

Les utenriksminister Brendes innlegg på åpningssesjonen. 

Bokhari påpekte viktigheten av å inkludere kvinner i politiske prosesser og fredsbyggende arbeid.

– Inkludering av kvinner og sivilt samfunn i fredsprosesser er en viktig prioritet for Norge. Vi vet at inkludering har en stor betydning i fredsforhandlinger; en avtale har større sannsynlighet for å bli nådd, og freden varer lenger, sa Bokhari.

Rundebordet besto av syriske kvinner fra ulike lokale organisasjoner, i tillegg til giverland og sentrale FN-organisasjoner. Foto: Simon Johannsson/Norges delegasjon til EU.

Ingen fremtid uten kvinner

Assisterende generalsekretær i EUs utenrikstjeneste (EEAS), Lotte Knudsen, og visedirektør i UN Women, Yannick Glemarec, innledet møtet. Deretter ble ordet gitt videre blant annet til de syriske organisasjonene Women Now for Development og Syrian Women’s Initiative for Peace and Democracy.

Mouna Ghanem var blant de syriske kvinnene som fikk dele sin historie. Hun måtte flytte fra Syria for to år siden på grunn av politisk press, og jobber i dag for å finne varige løsninger for fred i Syria.

– Det er viktig for meg å være her. Vi kan ikke få fred eller demokrati i Syria uten å inkludere kvinner. De spiller en viktig rolle i fredsarbeidet, og vi har ingen fremtid i Syria uten dem, sa Ghanem.

Mouna Ghanem har flyttet fra Syria etter press fra politiske myndigheter. I dag er hun en del av FNs Syrian Women Advisory Board. Foto: Simon Johannsson/Norges delegasjon til EU.

Vil investere i Syrias fremtid

Til tross for at krigen i Syria fortsetter på det syvende året, var deltakerne opptatte av at det nå må investeres i Syrias fremtid. Det var enighet om at man må tenke langsiktig og bygge opp et samfunn hvor rettighetene til kvinner også blir ivaretatt.

Selv om de syriske representantene ikke la skjul på de lidelsene kvinner utsettes for, var de tydelige på at de ikke vil bli sett på som ofre, men heller bli anerkjent som aktører som ønsker å bidra til gjenoppbyggingen av Syria.

Bokhari forsikret deltakerne om at Norge vil fortsette å jobbe for likestilling, fred og sikkerhet i Syria.

– Dette har vært en prioritet for Norge i mange år, og vi vil fortsette å arbeide for at både kvinner og menn blir inkludert i alt vårt humanitære og politisk arbeid.

Fra venstre: Laila Bokhari (UD), Mohammas Naciri (UN Women), Eman Ismail (CARE Jordan), Yannick Glemarec (UN Women), Gry Larsen (CARE Norge). Foto: Simon Johannsson/Norges delegasjon til EU

Det finnes håp

Generalsekretær i Care Norge, Gry Larsen, var også blant deltakerne rundt bordet. Hun mener arrangementet ga syriske kvinner en unik mulighet til å fortelle sine historier.

- Det skjer ikke ofte at syriske kvinner og lokale organisasjoner får muligheten til å fortelle om hvordan krigen i Syria påvirker dem, hva de jobber med og hva som er deres utfordringer. Ofte snakker organisasjoner på deres vegne, men nå fikk de selv være til stede.

– Disse kvinnene vil spille en rolle, utvikle sitt eget land og bidra i fredsprosesser. Når jeg hører på dem, så tenker jeg at det er håp, sa Larsen.

Til toppen