Handel og inkluderende økonomisk vekst på dagsorden i Paris

- Mer internasjonal handel og økte investeringer er avgjørende for økonomisk vekst og arbeidsplasser. Samtidig må vi sørge for at effektene av globalisering fordeles bedre, sa Brende i sitt innlegg på ministerrådsmøtet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris i dag.

Fra ministerrådsmøtet i OECD
Fra ministerrådsmøtet i OECD

«Making Globalisation Work. Better Lives for All» var hovedtema på OECDs ministermøte som fant sted i et utfordrende handelspolitisk klima. Brende understreket også betydningen av det regelbaserte, multilaterale handelssystemet, forankret i WTO, og motstand mot proteksjonisme. - OECD fremhever at åpne økonomier vokser raskere, sa Brende.

Det så lenge ut til at OECD-møtet skulle avsluttes uten en felles ministererklæring. Til slutt ble det imidlertid enighet om en tekst som alle kunne samles om. I tillegg kom det danske formannskapet med en erklæring om handel og klima.

Fra ministermøtet om WTO
Fra ministermøtet om WTO

I forbindelse med ministerrådsmøtet deltok Brende også på et uformelt ministermøte om WTO. USAs nylig utnevnte handelsrepresentant Robert Lighthizer deltok for første gang på et slikt møte. I dette møtet la Brende vekt på at WTOs medlemmer må vise politisk vilje til å finne løsninger i forberedelsene til WTOs 11. ministerkonferanse som finner sted i Buenos Aires i desember i år.

Med WTOs generaldirektør Roberto Azevedo
Med WTOs generaldirektør Roberto Azevedo

- 2017 har allerede vist seg som et krevende år for WTO og det global handelssystemet. Men vi har vært gjennom og kommet styrket ut av krevende perioder tidligere, sa utenriksministeren i sin innledning.

Til toppen