Inn på tunet og Ut på vidda

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. Flere kommuner i Troms og Finnmark har fått tilskudd til aktiviteter der Inn på tunet og Ut på vidda er en del av tilbudet.

De siste månedene har vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser. Helsedirektoratet utlyste i høst midler som skulle brukes til ensomme og sårbare eldre som har fått det vanskelig i denne tiden. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

I Troms og Finnmark tas de eldre med ut på gårdsbesøk og får være med på daglige aktiviteter, mens andre steder bringer man dyr og aktiviteter inn til beboerne der de ikke er i stand til å dra ut.

Det samme gjelder for samisktalende eldre. For disse er det spesielt viktig å få tilbud om aktiviteter som ivaretar språk og kultur som joik og samiske mattradisjoner.

Utpå vidda logo.
Utpå vidda logo. Foto: Fylkesmannen i Troms og Finnmark