Innenriksministermøte i EU om fortsatte koronatiltak

Dette innholdet er mer enn 6 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet deltok fredag 15. mai på et koordineringsmøte med innenriksministrene i EU om Covid-19.

På møtet fredag 15.mai var dagsorden Kommisjonens nylige framlagte plan for gradvis og koordinert nedskalering av grensetiltak på indre grense, og gjenoppretting av fri bevegelse. Selv om landene i store trekk er enige om veien framover, er landene i ulike situasjoner nasjonalt og regionalt.

- Selv om ulike land er i ulike situasjoner, så er er det nyttig å møtes for å utveksle erfaringer, få felles forståelse av sitasjonen og se hvorledes vi best kan koordinere oss i Europa, sier Barstad.

EU-kommisjonen har invitert til regelmessige telefonkonferanser for EU og Schengens innenriksministre om håndtering av COVID-19. Møtene er en anledning til å utveksle status og synspunkter, i tillegg til koordinering på veien videre ut av restriksjoner i Europa. Møtet 15.mai var det åttende i rekken.