Innlandsfiske er et viktig levebrød for flere millioner

The Global Conference on Inland Fisheries etterlyste oppmerksomhet rundt innlandsfiske, og bedre forvaltning av disse. De er en viktig kilde til ferskvann og fisk for flere millioner mennesker.

På The Global Conference on Inland Fisheries, som ble avsluttet I Roma denne uken, ble oppmerksomheten rettet mot innlandsfiske. Nettverket av innsjøer og elver gir mat og ferskvann til flere millioner mennesker verden over. De trenger å bli bedre forvaltet for å sikre bidraget til sunn mat og økonomi, spesielt i utviklingsland. 

Elver og innsjøer blir også brukt til å dekke andre behov, som strøm og turisme, og det gjør at vannet som matkilde ofte blir oversett. Innlandsfiske er en viktig kilde for essensielle næringsstoffer, og mer enn 60 millioner mennesker er avhengig av det som levebrød. Rundt 71 land med lav inntekt produserer nesten 7 millioner tonn med ferskvannsfisk, som er 80 prosent av den globale fangsten.  

FAO er FNs organisasjon for mat og landbruk, som jobber for matsikkerhet og for et mer effektivt og bærekraftig landbruk verden rundt.

Til toppen