Historisk arkiv

Innledende forhandlinger mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene i politiet er i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Politidirektør Ingelin Killengreen har invitert tjenestemannsorganisasjonene i politiet til møte fredag 3. april. Dette er en del av de tradisjonelle forhandlingene om arbeidstid og økonomisk kompensasjon for politiet.

Politidirektøren har invitert til arbeid i en arbeidsgruppe, og arbeidet her skal danne grunnlag for de forberedende forhandlingene som skal føres i Politidirektoratet (POD). Arbeidsgruppen skal se på behov og utfordringer rundt politiets arbeidstidsordninger.

Videre skal arbeidsgruppen se på de konkrete resultatene fra evalueringen av de gjeldende arbeidstidsbestemmelsene i politiet. Arbeidsgruppen skal komme med anbefalinger til hvordan utfordringene knyttet til arbeidstid i politiet best kan løses.

POD og tjenestemannsorganisasjonene vil deretter starte de forberedende forhandlingene om arbeidstid og videre økonomisk kompensasjon for unntak fra hviletidsbestemmelsene.

Når POD og tjenestemannsorganisasjonen har gjennomført de forberedende forhandlingene skal Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Hovedsammenslutningene, som er LO-Stat, YS-Stat, Akademikerne og Unio, avslutte forhandlingene. Disse forhandlingene vil bli avsluttet etter at årets tariffoppgjør er ferdig.

Politiets tjenestemannsorganisasjoner består av Politiets Fellesforbund, Politijuristene, Norges politilederlag, Norsk tjenestemannslag og Parat.

 

 

Til toppen