Innleder på NATO Building Integrity Conference

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innleder på integritetskonferanse i Oslo 4. mars sammen med assisterende generalsekretær i NATO, Thrasyvoulos Terry Stamatopoulos.

“NATO Building Integrity Conference on Institution Building” skal gjennomføres i Oslo 3.- 6. mars 2014. Dette er det første store arrangementet det nyetablerte Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) gjennomfører etter at Norge har påtatt seg en ny lederrolle i NATO.

I fjor høst påtok Norge, ved Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS), seg rollen som NATOs kompetansesenter (Departement Head) for NATO-disiplinen Building Integrity (BI). I den anledning vil senteret gjennomføre sin første konferanse med tittelen: «Hvordan utvikle og iverksette en integritetsplan for forsvarssektoren». Temaene som vil bli diskutert er blant annet hva en integritetsplan bør omfatte, hvordan den bør utarbeides og hvordan den bør iverksettes. Det underliggende målet er å utvikle et verktøy som kan bidra til å forebygge korrupsjon i de ulike lands forsvarssektorer, og derved styrke god ledelse, høy etisk standard og godt styresett.

Det er påmeldt over 50 deltakere fra 19 land.

Priv til red:

Media inviteres til å delta ved innledningene til forsvarsministeren og assisterende generalsekretær i NATO.

Tid: Tirsdag 4. mars kl 09.
Sted: Oslo militære Samfund, Myntgata 2, Oslo.

Se hele programmet her. http://cids.no/?page_id=3274

For mer informasjon om konferansen, kontakt CIDS: +47 23 09 59 00 eller cids@ifs.mil.no
Kontaktperson for forsvarsministeren: Forsvarsdepartementets pressevakt, 23 +0 60 11 eller fdinfo@fd.dep.no

Bakgrunn:

NATOs integritetsbyggingsprogram

Integritet har stor betydning for utvikling av godt styresett i forsvarssektoren, og det legges derfor økende vekt på forebygging av korrupsjon gjennom integritetsbygging. De ulike lands forsvarssektorer disponerer betydelige pengesummer, og det skjer at midler blir anvendt på annen måte enn forutsatt, eller at prioriteringer og beslutninger innenfor sektoren blir påvirket på en uakseptabel måte. I dagens økonomiske situasjon i det nordatlantiske området bidrar vektlegging av godt styresett gjennom integritetsbygging til at nasjonene får mer effekt ut av sine midler. Gode integritetssystemer gir dessuten forsvarssektoren større troverdighet.

Norge er sammen med Belgia, Bulgaria, Polen, Sveits og UK ledernasjonene i NATOs integritetsprogram. Programmet fokuserer på reformer innenfor forsvarssektoren med vekt på anti-korrupsjon og utvikling av godt styresett. Programmet ble operativt fra 2008 og drives med midler fra et eget Trust Fund. I tillegg til å ha fokus på NATO selv, innbefattet alliansens medlemsland, har initiativet to geografiske fokusområder: Afghanistan og Sørøst-Europa.

 

Til toppen