Innledere integreringskonferansen 2019

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

 

Tilknytning

BIO

Tittel

Bilde av Ingrid Smette

Ingrid Smette, NOVA OsloMet

Ingrid Smette er forsker II ved seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet. Hun har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo (2015). Blant hennes forskningsinteresser foreldreskap for ungdom, med særlig vekt på foreldreautoritet og forståelser av ungdoms selvstendighet i et flerkulturelt samfunn. Hun leder for tiden et forskningsprosjekt om ungdom og foreldres perspektiver på ærbarhetsnormer og sosial kontroll. Sammen med Monika Grønli Rosten ga hun i 2019 ut rapporten Et iakttatt foreldreskap: Om å være foreldre og minoritet i Norge.

Om minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten

Bilde av Monika Grønli Rosten

Monika Grønli Rosten, NOVA OsloMet

Monika Grønli Rosten er forsker II ved seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2015). Blant hennes forskningsinteresser er urban oppvekst og ungdomskultur i utsatte nabolag. For tiden er hun tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner og deltar i et forskningsprosjekt om ungdom og foreldres perspektiver på ærbarhetsnormer og sosial kontroll. Sammen med Ingrid Smette ga hun i 2019 ut rapporten

 

Bilde av Jon Horgen Friberg

Jon Horgen Friberg, Fafo

Jon Horgen Friberg har doktorgrad i sosiologi og jobber som forsker ved Fafo. Her har han i en årrekke jobbet med ulike temaer knyttet til innvandring og integrering. Han har blant annet skrevet rapporten Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll sammen med Matilde Bjørnset, som kom ut tidligere i år basert på et oppdrag for IMDi. 

 

 

Om ulike familiekulturer og sosial kontroll

 

 

Omtale av Kirkens Bymisjons 2 åpne barnehager i Bergen.

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder, men skiller seg fra andre barnehager ved at den er Åpen for alle og at foreldre eller andre omsorgspersoner er sammen med barnet. Dette lavterskeltilbudet er en god integrerings- og nettverksarena.

Åpen barnehage er en døråpner til det norske samfunnet og en forberedelse til ordinær barnehage.

Tidlig innsats for foreldre og barn: erfaringer fra Åpen barnehage, Bergen

Bilde av Åse Tveit Christiansen

Åse Tveit Christiansen, Åpen barnehage Sentrum og Språkstien Åpen barnehage

Åse Tveit Christiansen er styrer for de åpne barnehagene samt prosjekt- og tiltaksleder i Kirkens Bymisjon i Bergen sin avdeling Oppvekst og Mangfold. Utdannet barnehagelærer med lang erfaring fra ordinære barnehager. Ansatt i Kirkens Bymisjon siden 2008.

 

Bilde av Anita Hellesund

Anita Hellesund, Åpen barnehage Sentrum og Språkstien Åpen barnehage

Anita Hellesund er Pedagogisk leder i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Utdannet barnehagelærer Videreutdanning i Migrasjonspedagogikk, 6-10 års pedagogikk og Engelsk. Lang erfaring som pedagogisk leder fra ordinære barnehager og kontaktlærer i skolen.

Ansatt i Kirkens Bymisjon siden 2006.

 

Bilde Yeoyoung Son

Yeoyoung Son, Åpen barnehage Sentrum og Språkstien Åpen barnehage

Yeoyoung Son er assistent og miljøarbeider i Åpen barnehage. Yeoyoung kommer fra Sør-Korea og jobber i Sentrum Åpen barnehage. Har også ansvar for internasjonalt matkus i Sentrum Åpen barnehage. Hun har utdanning bakgrunn i samfunnsfaglig utdanning fra Korea og 1 år Pedagogikk fra NLA Høyskolen i Bergen og Motedesign fra Universitet i London, England. Hun begynte som forelder i Åpen barnehage.

 

Bilde av Nivedita Gangopadhyay

Nivedita Gangopadhyay, Åpen barnehage Sentrum og Språkstien Åpen barnehage

Nivedita Gangopadhyay har vært mor i Åpen barnehage. Nivedita kommer fra India og har bodd i Norge siden 2014. Hun har doktorgrad i filosofi og kognitiv vitenskap fra EHESS, Paris, Frankrike. Hun har jobbet som forsker ved universiteter i Bristol, København, Bochum og Bergen. Hun har to gutter, den ene er 3 år gammel og den andre er 4 måneder gammel. Hun bor i Bergen sammen med mannen sin og barna. Hun har vært mor i Åpen barnehage. 

 

 

 

 

 

Bilde av Mayada Mustafa

Mayada Mustafa

Mayada er mor til tre ungdommer. Hun er kjemiingeniør fra Irak, og har bodd lenge i Bodø, hvor hun er i fast jobb. Mayada er MiRs koordinator i Bodø, og deltar aktivt i lokalsamfunnet. Hun har i Bodø etablert et stort MiR-nettverk med personer fra ulike land.

Panelsamtale mellom ungdom og foreldre

Bilde av Liva Mohammednoori Delir

Liva Mohammednoori Delir

Liva har nettopp påbegynt psykologistudier i Bergen. Hun har vokst opp på Jessheim og har kurdisk bakgrunn. Hun er eldst av tre søsken og har et åpent og nært forhold til sine foreldre. Liva har vært leder for MiRs jentegruppe på Jessheim, hvor hun har samlet jenter med ulik landbakgrunn til tema- og aktivitetskvelder.

 

Bilde av Asad Qasim

Asad Qasim

Asad Qasim er en samfunnsengasjert pedagog, yrkesfaglærer og far. Han har skrevet flere kronikker om ulike problemstillinger i oppveksten til barn med innvandrerbakgrunn og foreldrerollen.

 

 

Ayoub Bouzakraft

Ayoub er en 17 år gammel gutt som går på F21 videregående skole. I tillegg til å bruke tiden sin på samme ting som andre vanlige tenåringer, er han engasjert i politikk gjennom vervet som nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo.

 

Bilde av Jeaninne Masika Lukusa

Jeaninne Masika Lukusa

Jeaninne Masika Lukusa (24) er poet, muntlig forteller og tidligere Oslomester i Slam Poesi, med opptredener av egenkomponert poesistykker. Som scenekunstutvikler er hun støttet av Talent Norge, gjennom Tekstlab Inkubator, hvor hun forsker på poesi og spoken word i et bredere og tverrfaglig performansuttrykk. Hun er også støttet av Den mangfaldige scenen og Nynorskens Hus, i videreutviklingen av sitt kunstneriske arbeid, både på og utenfor scenerommet. Hun er aktuell med kunstprosjektet «Klangen av Norge» våren 2020.

 

Kulturelt innslag