Innledet på Energiforskningskonferansen

Olje- og energiminister Tord Lien holdt torsdag åpningsinnlegget på Energiforskningskonferansen i Oslo. Temaet for årets konferanse var grønn vekst og læring. Statsråden trakk fram ulike perspektiver på fremtidens energiforsyning, men tok også opp Norges sterke tradisjon som leverandør av fornybar energi.

- Norge har over 130 års erfaring med fornybar energi. Vannkraften er fortsatt ryggraden i det norske kraftsystemet. Vi har naturgitte fortrinn, sterk kompetanse og industriell erfaring. Når vi snakker om framtiden er det også viktig å forstå hvor vi kommer fra, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråden fortsatte med ulike perspektiver på framtidens energiforsyning og trakk blant annet fram arbeidet med den kommende energimeldingen, Enovas rolle og energiforskning, deriblant utlysning av nye forskningssentre for miljøvennlig energi.

Avslutningsvis påpekte han viktigheten av et bredt samarbeid:

Vi jobber med å bruke energi mer effektivt og vi må produsere energi på en måte som i mindre grad påvirker klimaet. Dette er et samarbeid. Fremtidens energisystem blir ikke skapt i Olje- og energidepartementet. Myndighetene må selvsagt mobilisere, men vi må også ha med både akademia og næringslivet, sier statsråd Lien. 

Statsråden innledet på Energiforskningskonferansen

(Olje- og energiminister Tord Lien innledet på Energiforskningskonferansen. Foto: Vengen/OED)

Til toppen