Innlegg på pressekonferanse om korona og reiser

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på regjeringens pressekonferanse om korona og reiser 25. juni 2020.

Tusen takk, Iselin.

Vi ønsker ikke å ha reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i verden lenger enn vi må. Vi gjorde fra 15. juni unntak fra reiserådet for de fleste land i Norden basert på klare kriterier. Nå er vi klare til å ta de neste trinnene som er mot Europa, nærmere bestemt landene innenfor EØS-området og i Schengen.

På samme måte som vi allerede har gjort for Norden vil UD nå gradvis fra 15. juli gjøre unntak fra reiserådet for reiser til enkelte land i Europa som møter kriteriene. Det betyr at når det åpnes opp for innreise til Norge fra et land, uten at man må gå i karantene, så vil UD også gjøre unntak fra reiserådet for nordmenn som reiser dit. Det vil vi gjøre på grunnlag av råd og vurderinger fra Folkehelseinstituttet av smittesituasjonen.

De indre grensene i Schengen er nå gradvis i ferd med å åpnes. Vi har alle merket de negative konsekvensene av stengte grenser. Vi har et sterkt felles ønske om å minimere de økonomiske skadene av pandemien. Vi har et ønske om å få hjulene i gang igjen. Samtidig må det gjøres på en trygg måte som ikke åpner for at pandemien igjen sprer seg ukontrollert i Europa.

Norge deltar i diskusjonene om hvordan dette skal foregå, og vi følger utviklingen i EU tett. Samarbeidet i Europa på dette området har blitt stadig tettere de siste ukene. Det omfatter også Norge, som medlem av Schengen og EØS.

Når vi nå fra midten av juli fortsetter den kontrollerte og gradvise gjenåpningen for reisevirksomhet, så gjør vi det på en måte som likebehandler landene. Hensynet til smittevern kommer først, og smittevernkriteriene legger lista likt for alle. Mange andre europeiske land gjør dette på samme måte som Norge.

Flere land har også varslet at de vil kunne endre adgangen til innreise hvis smittevernsituasjonen i landet den reisende kommer fra endrer seg. Hvordan pandemien utvikler seg er for tidlig å si. Mange land og regioner opplever nå en rask økning i smittetall. Situasjonen i ulike land i Europa vil fortsatt være uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å si med sikkerhet nå hvilke land det vil åpnes for i midten av juli.

For de som nå begynner å planlegge å reise, vil jeg oppfordre norske borgere til å allerede nå tenke godt gjennom hva utenlandsreiser i denne situasjonen innebærer. Vi er ikke i en normalsituasjon.

Det er viktig å sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man reiser til. Tiltak, regler og restriksjoner kan være annerledes og mer omfattende enn norske smittevernregler. Det er viktig å være forberedt på at smittesituasjonen kan endre seg raskt, og tenke gjennom og forberede seg på hvordan man kan håndtere dette når man er på reise.

Selv om UD fra 15. juli gjør unntak fra reiserådet for de landene i Europa som FHI anbefaler, så er ikke det en oppfordring til å reise i denne situasjonen. Hver enkelt bør tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise. Hvis man likevel velger å reise utenlands, så er det viktig å huske gyldig pass og reiseforsikring. Og som alltid oppfordrer UD til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Selv om vi nå gjør unntak for Norden og flere land i Europa, så står Utenriksdepartementets råd som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle verdens land.