Replikk: Blant de mest konstruktive i Warszawa

Fædrelandsvennen 24. november 2013

Norge spiller en brobyggerrolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Vi får mye ros for vår innsats for klimatiltak i utviklingsland og for vårt arbeid med å redusere utslipp på hjemmebane. I klimaforhandlingene i Warszawa opplevde jeg at mange land anerkjenner Norges arbeid på disse områdene.

Derfor var det med ganske stor undring jeg leste Naturvernforbundets Eivind Trædals kronikk i Fædrelandsvennen 22. november. Han bruker ord det er vanskelig å kjenne seg igjen i. "Norge fikk sitt pass påskrevet." og "Vi er blinde overfor realitetene".

Av enkelte miljøorganisasjoner fikk Norge kritikk for ikke å støtte et krav fra noen utviklingsland om å opprette en helt ny institusjon for å håndtere naturkatastrofer. Jeg mener vi har nok internasjonale institusjoner for å takle dette, blant annet flere viktige FN-organer. Vi må konsentrere innsatsen og forbedre verktøyene vi allerede har, framfor å skape usikkerhet ved å bygge opp et større apparat og mer byråkratiske hjelpeordninger.

Å bruke denne uenigheten til å stemple Norge som er "versting", som Trædal gjør, blir derfor urimelig. I forhold til folketallet er det absolutt ingen som bruker så mye penger til klimatiltak i utviklingsland som Norge. Høyre/Frp-regjeringen gir rundt tre milliarder kroner årlig til regnskogsbevaring og rundt tre milliarder kroner over bistandsbudsjettet til blant annet klimatilpasning i utviklingsland. For eksempel ga regjeringen nettopp 60 millioner kroner til å utvikle vær- og klimavarsling i Afrika.

Trædal skriver at vi er heldige som har tjent enorme summer på oljen. Ja, og nettopp derfor har jeg sagt at vi skal gripe denne muligheten til å starte omstillingen mot en grønn økonomi. Vi skal gjennomføre mange gode, effektive klimatiltak både ute og hjemme - og det er jeg stolt av.

Til toppen