E6 Helgeland skal bygges

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, publisert i Rana Blad (12.11.15), Helgelands Blad (13.11.15) og Helgelendingen (16.11.15).

Mange har i lang tid drømt om en bedre E6 gjennom Helgeland. Jeg så selv behovet for bedre vei da jeg i fjor kjørte E6 fra sør til nord. Og nå skal dette bli en realitet. Regjeringen har nå fått støtte fra Stortinget om å sette i gang E6 Helgeland Sør. Tidligere har vi også fått støtte til Helgeland nord. Dette gjenspeiler regjeringens sterke samferdselssatsing i Nord Norge.

Jeg har merket meg at enkelte opposisjonspolitikere har vanskelig for å glede seg over landsdelens samferdselsløft. I stedet konstrueres problemer i bøtter og spann. La meg derfor gi noen perspektiver.

Siden regjeringsskiftet har landsdelens andel av riksveiinvesteringene økt kraftig. Under forrige regjering gikk mindre enn 15 prosent av riksveiinvesteringene til nord Norge. Nå er tallet over 21 prosent, og det med et langt større budsjett. Tilsvarende har landsdelen fått kraftig vekst i veivedlikehold.

Vi jobber for å redusere bompengeandelen i nye veiprosjekt. I utgangspunktet er stortingsflertallet imot å kutte bompenger, men vi har likevel fått til gjennomslag. Vi fjernet bomstasjonen i Alta. Og vi har redusert bilistenes bompengebelastning på E6 Helgeland nord med omkring 420 millioner kroner. Bompengeandelen i dette prosjektet er fortsatt høyere enn i Helgeland Sør, men differansen er blitt mindre. Dette er fakta kritikerne overser fullstendig.

I stedet får vi masse kjeft med påstander om at man i hemmelighet har økt bompengebelastningen på Helgeland Sør. Fakta er som følger: Prosjektet har fått økte kostnader tilsvarende 370 millioner kroner. Dette må finansieres. Forrige regjering gjorde det ofte lett for seg, og økte bompengeandelen for å hente pengene fra bilistene. Vi har sagt at vi ikke skal øke bompengeandelen. Derfor dekker vi økte kostnadsanslag nesten i hovedsak med statlige midler – 340 millioner kroner. Bompengeøkningen er kun 30 millioner kroner, noe som betyr en liten økning i bomtakstene. Men la meg minne om at andelen bompenger i prosjektet ikke øker, den går faktisk ned, nærmest stikk i strid med praksis fra rødgrønn regjering. Det tjener bilistene på.

For å kutte bomtakster har regjeringen fremlagt en bompengereform. Der foreslår vi et system hvor vi øker statlige bidrag til veiprosjekt, noe som vil komme E6 Helgeland Nord og Sør til gode. I statsbudsjettet for 2016 har vi foreslått 400 millioner kroner for å redusere bompengetakster rundt i landet. Det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet argumenterer imot å redusere bompenger. Det vil de ikke bruke penger på.