Innlegg hos hydrogenlaben SEAM

Olje- og energiminister Tina Bru talte om regjeringens hydrogensatsing da hun besøkte hydrogenlaben SEAM på Avaldsnes 10. august 2021.

Sjekkes mot fremføring. 

Det hyggeligste man kan gjøre som olje- og energiminister er å besøke bedrifter som satser.

Som har ambisjoner for fremtiden.

Og som ser mulighetene for grønn omstilling.

Hydrogenlaben til Seam AS er et vitnesbyrd om dette.

Anlegget snakker for seg selv:

Dette er et komplett testsystem – fra laboratorium til verft – for produksjon og styring av energi fra hydrogen. Dette gjør at man kan simulere og optimalisere det som skjer fra brenselcelle til propell.

Det er et utstillingsvindu på hvor langt Norge er kommet på maritime hydrogenløsninger, som for eksempel med "MF Hydra", verdens første hydrogenferge som skal gå i rute i Ryfylke i løpet av dette året.

Det å være tidlig ute og bygge løsninger og kompetanse vil bli en fordel når dere og norske bedrifter skal vinne markedsandeler i en verden som vil etterspørre lavutslippsløsninger i større grad fremover.

Alt dette vet dere, men jeg synes velfortjent skryt alltid kan gjentas.

Nå er ikke dette anledningen for å holde et lengre energipolitisk innlegg, men regjeringen ønsker å legge til rette for utviklingen vi ser på Karmøy, som vi ser ellers i landet.

Hydrogen er et satsingsområde for både Høyre og regjeringen. Siden strategien som ble lansert i fjor sommer har bevilgningene til hydrogen økt, for å utvikle infrastruktur og marked, og vi kom med nye satsinger i revidert nasjonalbudsjett i år. Blant annet et nytt forskningssenter for hydrogen og ammoniakk.

En gradvis økende CO2-avgift og eventuelle krav til bruk av hydrogen i offentlige innkjøp, som varslet i regjeringens klimaplan, vil stimulere til utviklingen av et marked for hydrogen.

Med regjeringens veikart for hydrogen systematiserer vi den videre satsingen på hydrogen. På mellomlang sikt – det vil si 10 år – er ambisjonen vår at hydrogen skal være etablert som et reelt alternativ i maritim sektor, og modnet som alternativ i industrien.

Går utviklingen som vi ønsker, kan vi se for oss at vi har et nettverk av hydrogenknutepunkter, konkurransedyktige hydrogenfartøy på sjøen, fullskala hydrogenprosjekter i industrien og at hydrogen i stadig større grad brukes istedenfor fossil energi.

Det er allerede mange virkemidler som støtter opp under utviklingen. For eksempel Enova, og ikke minst Katapult-ordningen som har vært med å støtte denne laben. En samordning av virkemiddelapparatet for hydrogen er en sentral del av veikartet for hydrogen, og vil gjøre det lettere for myndighetene å gi en god oppfølging av idéer og initiativ innen hydrogen.

Forskningsrådet og Enova har opprettet samarbeidet HEILO (Hydrogen som energibærer for lavutslipp og omstilling) med en oversikt over tilbud til hydrogenrelaterte forsknings- utviklings- og pilotprosjekter.

HEILOs oversikt viser blant annet at det i fjor ble bevilget 772 millioner kroner til hydrogenprosjekter gjennom virkemiddelapparatet.

Disse millionene utløste hele 1,33 milliarder kroner i privat kapital. Altså la privat næringsliv nesten 75% mer penger på bordet for å realisere hydrogenprosjekter enn det som ble bevilget fra staten. Det er bra, det viser viktigheten av et sterkt privat næringsliv som har ambisjoner, og som ser muligheter i det grønne skiftet.

Så kjære alle sammen,

Politikken vår skal legge til rette.

Virkemidlene våre skal støtte.

Så skal dere, og resten av industrien og næringslivet, gjøre selve jobben.

Og dere tar et stort skritt med dette arbeidet i dag – jeg gleder meg til å høre mer fra dere.

Så, på vegne av Regjeringen ønsker jeg dere lykke til videre.