Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innlegg i Nordlys: En nødvendig gjennomgang

Dette innlegget sto på trykk i Nordlys 5. februar 2014 som et svar på Liv Signe Navarsetes innlegg i samme avis 3. februar.

Dette innlegget sto på trykk i Nordlys 5. februar 2014 som et svar på Liv Signe Navarsetes innlegg i samme avis 3. februar.

 

En nødvendig gjennomgang

Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister (H)

Liv Signe Navarsete skriver i Nordlys 3. februar at jeg ikke vil berolige dem som er bekymret for at Stortingets vedtak om Forsvaret ikke blir fulgt opp. Til det vil jeg svare at jeg har igangsatt en nødvendig gjennomgang av forutsetningene for vedtakene i langtidsplanen for å se om det er nødvendig å justere tidslinjer - eller i ytterste fall beslutninger. Den gjennomgangen regjeringen nå gjennomfører dreier seg om de delene av langtidsplanen der forutsetningene kan ha endret seg siden langtidsplanen ble vedtatt 2012. Jeg vil forsikre meg om at vi gjør de riktige endringene i riktig rekkefølge og riktig tempo. Også den forrige regjeringen - som Navarsete var en del av - måtte sommeren 2013 gjøre noen nødvendige justeringer av akkurat de samme årsakene. Det ville selvsagt være uansvarlig av regjeringen og ikke adressere de utfordringene som har oppstått etter at langtidsplanen ble vedtatt.

Når det gjelder kontroll- og varslingsstasjonen på Sørreisa, som Navarsete mener gir grunn til bekymring, følger regjeringen opp det som er vedtatt av Stortinget. Det legges derfor fortsatt til grunn at all kontroll- og varslingstjeneste skal foregå ved Sørreisa, som er forutsatt dimensjonert for å ivareta denne oppgaven døgnkontinuerlig. Det nye luftoperasjonssenteret på Reitan skal ivareta forutsetningen om nødvendig seighet og redundans for kontroll og varsling ved en eventuell driftsstans, slik det tydelig ble lagt til grunn for Stortingets vedtak. Den ekstra kapasiteten på Reitan skal begrense seg til en minimumsløsning. At det skulle være en slik minimumsløsning på Reitan var det Navarsetes egen regjering som foreslo, og det bør derfor ikke være særlig overraskende.

Partilederen i Senterpartiet spør meg så om jeg kan garantere at Stortingets vedtak blir møtt med den respekt det fortjener. Det er en selvfølge at de gjør. Men mitt og regjeringens ansvar er å sikre at vi har god operativ evne gjennom hele den krevende omstillingsprosessen Luftforsvaret nå er inne i. Da kan det blir aktuelt å gjøre justeringer i enkelte av tiltakene eller justeringer i tidsplanen for enkelte av tiltakene. Dette ligger nå til vurdering. Arbeidet er meget høyt prioritert fra min side. Regjeringen vil på vanlig måte komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag dersom det skulle bli aktuelt å foreslå endringer som krever nye stortingsvedtak.

Til toppen