Lurt å sjekke fakta først

Innlegg i Klassekampen, 22. april 2016

Politisk rådgiver Peder W. Egseths svar på en artikkel av Elvis Chi Nwosu i Klassekampen 18. april .

I et Fokus-innlegg i Klassekampen (mandag 18. april) hevder Elvis Chi Nwosu at Utenriksdepartementet ikke tar den internasjonale kritikken mot norsk barnevern på alvor. Påstanden viser at han har liten innsikt i utenrikstjenestens arbeid. UD tar kritikken på største alvor og våre utenriksstasjoner har iverksatt omfattende informasjonstiltak for å nå ut med faktainformasjon om norsk barnevern.

Utfordringer knyttet til barnevernssaker over landegrensene er tatt opp gjennom mange kanaler, og ved mange anledninger. Her hjemme har statsministeren og statsråder fra flere departementer diskutert saken med sine kollegaer i andre land. Informasjonsmøter holdes jevnlig med utenlandske ambassader i Oslo. Det er tatt flere initiativ til samarbeid mellom norsk og utenlandsk barnevern. Norske ambassadører er i kontinuerlig dialog med andre lands myndigheter, både med embetsverk og politiske representanter på høyeste hold. Ambassadeansatte møter jevnlig politikere, journalister, organisasjoner og demonstranter som er kritiske til barnevernet. Ved alle disse anledningene blir seriøse aktører møtt med respekt og godvilje. Vi er opptatt av å lytte og formidle relevant og faktuell informasjon om norsk barnevern. Innspill blir videreformidlet til Barne- og likestillingsdepartementet, det ansvarlige fagdepartementet i Norge.

Det er likevel ikke til å stikke under en stol at feilinformasjon og rykter om Norge og norsk barnevern florerer, spesielt på sosiale medier. UD samarbeider derfor tett med Barne- og likestillingsdepartementet for å nå utvalgte målgrupper via sosiale medier. I mars opprettet vi en Facebook-side som fremmer fakta om norsk barnevern på utvalgte språk overfor spesifikke målgrupper med definerte interesser.

Informasjonsarbeidet som drives av våre utenriksstasjoner og UD sentralt er ikke propaganda. At det foregår en livlig, nasjonal debatt i norske medier og at ulike reformtiltak av barnevernet diskuteres åpent i Norge er en del av informasjonen vi formidler. Målet er ikke at alle skal synes at «Norge er verdens beste land for barn», men at man skal forholde seg til fakta før man gjør seg opp en mening.