Nordisk utenrikspolitisk samarbeid

Nordis råd, Stockholm, 29. oktober 2014

- For å møte dagens sikkerhetsutfordringer kreves brede, internasjonale tilsvar. Her kan Norden bidra, sa utenriksminister Børge Brende under Nordisk Råds debatt i Riksdagen i Stockholm.

Sjekkes mot fremføringen

Takk til det islandske formannskapet og til kollega Sveinsson for fremførelsen av vår felles redegjørelse.

Sammenliknet med møtet i fjor er vi i dag stilt overfor store og endringer i det sikkerhetspolitiske landskapet.

Terrorister aspirerer til statsdannelse. I Europa ser vi igjen bruk av militær tvangsmakt. Transnasjonale sikkerhetsutfordringer som organisert kriminalitet, sjørøveri, epidemier som ebola og digitale trusler kompliserer bildet ytterligere og viser at også truslene er globalisert.

Terroristtrusselen fra Isil (Islamske staten i Irak og Levanten), Russlands handlinger i Ukraina og de globale sikkerhetsutfordringene utfordrer dagens verdensorden og våre felles verdier. Skal vi møte dette kreves brede, internasjonale tilsvar.

Her kan Norden bidra.

Vårt nordiske fellesskap har fått utvikle seg i over 50 år. Vår region har fått leve i fred i lang tid, med sterke demokratiske tradisjoner, godt utbygde velferdsstater og fokus på likestilling og like rettigheter for alle.

Det er derfor en stor fordel at det nordiske samarbeidet på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området har blitt revitalisert. Nytt fra 2012 er at de nordiske utenriks- og forsvarsministre har felles møter. Samtidig utvider vi samarbeidsområdene og tematikken.

Den nordiske dialogen er viktig. Betydningen av en god forståelse og samkjøring mellom Nato og EU kan i disse dager knapt overvurderes. Her har de nordiske land en særskilt viktig oppgave.

I internasjonal sammenheng er det mange som ser på den nordiske samarbeidet som en modell for et moderne regionalt sikkerhetssamarbeid. Den nordisk-amerikanske dialogen om globale sikkerhetsutfordringer er et annet eksempel på vår relevans og interesse utenfor Norden.

Takk.