Innløsning av minoritetsaksjonærene i Store Norske

Etter Stortingets vedtak 11. juni har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) besluttet å gjennomføre innløsning av minoritetsaksjonærene som til sammen har 0,06 prosent av aksjene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK).

- Innløsningen gir staten som eier nødvendig fleksibilitet og handlingsrom til å vurdere problemstillingene rundt SNSK-konsernets utvikling fremover, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Departementet har gitt et tilbud til minoritetsaksjonærene på 1 945 kroner per aksje, totalt 385 000 kroner. Dette priser egenkapitalen i SNSK til i underkant av 640 millioner kroner. 

Til toppen