Innovasjon i boligsosial politikk

"Innovative grep i norsk boligpolitikk" er tema for årets boligsosiale konferanse som går av stabelen tirsdag 1. november i Oslo. Dette er den 9. konferansen i sitt slag, og ca. 170 personer fra hele kommune-Norge er foreløpig påmeldt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Husbanken arrangerer konferansen for ordførere, rådmenn og andre beslutningstakere.

Kommunene har et stort bolig-politisk ansvar. Mange kommuner gjør en omfattende innsats for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Å ha en trygg og god bolig er viktig for alle mennesker for å kunne fungere i samfunnet. Det gjelder om du skal ta utdanning, være i arbeid, danne familie og ta vare på helsen. Bolig er rammen for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om "Vi fornyer og forenkler boligpolitikken". Han skal også lansere den nye digitale portalen "Veiviser Bolig for velferd" og dele ut Statens pris for boligsosialt arbeid i 2016. De fire nominerte til prisen er Bodø kommune, Holmestrand kommune, Sandnes kommune og Oslo kommune ved Bydel Sagene.

Kontaktpersoner:
Husbanken: Helene Jordheim, mobil 900 18 156
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Agnes Aall Ritland, mobil 906 82 209 

Til toppen