Innovasjon med offentlige eiendomsdata

Regjeringen legger til rette for økt innovasjon og verdiskaping i næringslivet ved å tilby rimeligere og enklere tilgang til eiendomsdata. En ny fastprismodell fra Kartverket gjør dette mulig.

- Prisen på eiendomsdata blir nå betydelig redusert. En fastprismodell har lenge vært etterlyst av næringslivet. Vi tror at rimeligere og enklere tilgang til data vil stimulere gründere og etablerte aktører til å lage nye og spennende tjenester for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag er prisen på uttrekk av eiendomsdata fra matrikkelen og grunnboken basert på antall oppslag. Det betyr at jo mer populær en tjeneste er, jo mer vil den koste. Prismodellen har vært lite forutsigbar og den har ikke stimulert til tjenesteutvikling.

- Med fastpris blir utgiftene mer forutsigbare og lavere enn dagens prismodell. Grovt sett er det snakk om en halvering av prisnivået. Dette - i sammenheng med at man har frigitt mange andre dataleveranser fra Kartverket - gjør det enklere og mindre byråkratisk å ta disse i bruk. Vi fjerner med andre ord en tidstyv for bransjen, sier Sanner.

Den nye prismodellen er en del av regjeringens strategi om bedre tilgang til kart- og eiendomsopplysninger.

- Vi er glade for denne muligheten. Dette gir grunnlag for økt bruk av Kartverkets data, som vi håper mange aktører, både det etablerte næringsliv og gründere, vil ha glede av. Dette vil øke samfunnsnytten av Kartverkets data, sier kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup.

- Lavere pris vil gjøre det enklere for flere aktører å viderebruke data fra matrikkelen og grunnboken. Det er bare fantasien som setter grenser for hvilke tjenester vi kan få, sier Sanner.

Fakta:

  • Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Den inneholder oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.
  • Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag.
  • Fra 1. januar 2014 gjelder ny prismodell for eiendomsopplysninger fra både grunnboken og matrikkelen.
Til toppen