Innsats for å fornye, forenkle og forbedre

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. Det er satt i verk en rekke tiltak for å styrke gjennomføringskraft og effektivitet i offentlig sektor. Tiltakene presenteres nå samlet i et nytt hefte.

- Offentlig sektor har høy tillit i Norge. Samtidig ser vi at framtiden vil kreve mer. Vi må sette politiske vedtak ut i livet raskere, håndtere endringer i samfunnet smidigere og tilpasse oss bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Dette er bakgrunnen for arbeidet vårt med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi er godt i gang. Fra vi tiltrådte i 2013 har alle departementer og statlige etater blant annet jobbet med tidstyvprosjektet. Målet er å fjerne unødvendige regler og rutiner som stjeler tid fra innbyggere, næringsliv og medarbeidere. Vi har modernisert arbeidsgiverpolitikken og skjerpet ambisjonene for digitalisering av offentlige tjenester. Vi har også fjernet rapporteringer og forenklet lover og regler på en rekke områder, sier Sanner.

- Tiltakene illustrerer at det vi trenger er en kultur for kontinuerlig forbedring, hvor det stilles spørsmål ved etablerte rutiner og regler og om vi oppnår de resultatene vi ønsker, sier Sanner. 

Les mer om tiltakene: