Norge støtter FNs kolerainnsats på Haiti

– Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule. Dersom den negative utviklingen ikke snus, vil ikke landet nå noen av FNs bærekraftsmål innen 2030. Den pågående koleraepidemien forverrer en allerede desperat situasjon. Norge bidrar nå med fem millioner kroner til FNs nyopprettede kolerafond på Haiti. Bekjempelse av sykdommen vil være avgjørende for å skape utvikling på lengre sikt, sier utenriksminister Børge Brende.

Siden jordskjelvet i 2010 har Haiti gjentatte ganger vært rammet av kolerautbrudd. Sykdommen har kostet ti tusen mennesker livet, og så mange som åtte hundre tusen er smittet. Orkanen Matthews herjinger høsten 2016 har gjort det enda vanskeligere å håndtere epidemien. Nå har FN tatt initiativ til en bred mobilisering for kolerabekjempelse, og generalsekretær António Guterres oppfordrer alle medlemsland til å bidra til det nyopprettede FN-fondet.

Norge har lenge vært engasjert for stabilisering og utvikling på Haiti, og landet er et av fokuslandene for norsk bistand. Norsk engasjement i landet er rettet inn mot utdanning, naturressursforvaltning og energi, og innsatsen fokuserer særlig på de sørlige provinsene. Samlet norsk bistand til Haiti var i 2016 på 87 millioner kroner.

Til toppen