Enighet om styrket innsats for verdens naturmangfold

- Jeg vil gå inn for at arbeidet med å sikre verdens naturmangfold blir en del av FNs nye bærekraftsmål, sier utenriksminister Børge Brende i forbindelse med det internasjonale toppmøtet om naturmangfold i Sør-Korea.

Les mer om toppmøtet på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Til toppen