Historisk arkiv

Innsats mot Spam

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Fra 1. februar kommer et utvidet forbud mot å sende uanmodet e-postreklame (spam). Nå blir det forbudt å sende elektronisk reklame til alle fysiske personer uten at de på forhånd har samtykket. ( 21.01.05 )

Pressemelding

Nr.: 05002
Dato: 21.01.05

Utvidet forbud mot e-postreklame


Fra 1. februar kommer et utvidet forbud mot å sende uanmodet e-postreklame (spam).
Nå blir det
forbudt å sende elektronisk reklame til alle fysiske personer uten at de på forhånd har samtykket.

- Dette vil redusere problemet med uønsket e-postreklame i jobbsammenheng, sier Barne-og familieminister Laila Dåvøy. Markedsføringsloven gjør at det allerede er forbudt å sende e-postreklame og liknende til forbrukere uten at de har samtykket først. Ved å innføre begrepet fysiske personer, skal heller ikke arbeidstakere og næringsdrivende få uanmodet e-postreklame til individuelle e-postadresser.

De nye reglene ble i dag sanksjonert i statsråd.

EU-direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon gjorde denne lovendringen aktuell.

- Det er viktig med internasjonalt samarbeid i kampen mot spam. Samtidig er det en stor fordel at det nå blir like strenge regler i hele EØS-området, påpeker Dåvøy.

E-postmarkedsføring er i prinsippet en enkel og billig markedsføringsmetode. For mange mottakere derimot, fører dette med seg mye ergelse og bortkastet tid med å rydde opp. Fordi masseutsendt, uanmodet e-postreklame (såkalt "spam") kommer i slike store mengder, har det blitt et stort problem for brukerne av e-post og internett. Over halvparten av trafikken på internett for tiden, er ulike former for elektronisk søppel-post.

Det kommer også en ny regel om unntak fra kravet om forhåndssamtykke når man driver e-postmarkedsføring til egne kunder. Kundene skal likevel på en enkel og kostnadsfri måte kunne be seg fritatt for slik reklame.