Regjeringen styrker innsatsen for kulturelle rettigheter og verdensarv med 50 millioner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Kunst og kultur er kraftfulle uttrykk som er med på å bygge og forme samfunn, sa statssekretær Marianne Hagen under et arrangement på Fritt Ord i dag.

De universelle menneskerettighetene, herunder kunstnerisk og annen ytringsfrihet, står sentralt i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Samtidig er menneskerettighetene under press globalt. Presset kommer ikke bare fra regimer, men også fra miljøer og grupperinger som av ulike årsaker ønsker å kneble det frie uttrykk.

Det er derfor bevilget 20 millioner kroner ekstra til arbeidet med kulturelle rettigheter i 2019. Midlene vil gå til tiltak som styrker arbeidet på dette feltet, hovedsakelig gjennom Unescos sekretariat for 2005-konvensjon og deres arbeid for kunstnerisk mangfold og ytringsfrihet, samt til sivilsamfunns-organisasjoner som arbeider for det samme.

- Det er en klar sammenheng mellom menneskerettigheter og kulturarv, Det finnes mange eksempler på hva som skjer når folk stenges ute fra sine hellige steder, når de ikke lenger fritt kan feire kulturelle begivenheter, eller hvis de fratas retten til å bruke eget språk, sa Marianne Hagen.

Unescos verdensarvliste omfatter verdens viktigste kultur- og naturarv. Det er særlig grunn til bekymring for den afrikanske verdensarven. Det afrikanske kontinentet er underrepresentert på verdensarvlisten. Videre står de oppførte områdene i fare for å miste verdensarvstatusen på grunn av manglende ressurser til forvaltning, press fra utvinnende industrier og utbygging av infrastruktur.

- Verdensarvområdene er globale fellesgoder og viktig ressurs for mange utviklingsland. Norge ønsker å bidra til en bedre forvaltning av den afrikanske verdensarven gjennom å øke støtten til dette arbeidet, sier statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet.

Regjeringen bevilger derfor 30 millioner ekstra til forvaltning og fremme av Afrikas verdensarv. Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet har samarbeidet med African World Heritage Fund og Unescos World Heritage Centre om fordeling av midlene, og kapasitetsbygging skal prioriteres.

Norge er medlem av Unescos verdensarvkomité i perioden 2017-2021 og denne satsingen bygger opp under norske prioriteringer for arbeidet.

Pressekontakt: UDs pressevakt, telefon 23 95 00 02