Forsida

Innspelsmøte om inkluderende profesjonsutdanningar

28. mars 2023 arrangerer Kunnskapsdepartementet innspelsmøte om inkluderande profesjonsutdanningar i høve stortingsmeldinga om profesjonsutdanningar.

Møtet blir heldt på Universitetet i Bergen. Dei overordna spørsmåla vi ønskjer å diskutere er:

  • Kva meiner vi med mangfald i profesjonsutdanningane?
  • Korleis står det til med mangfaldet i utdanningane?
  • Kvifor er det viktig å arbeide for mangfald og inkludering i utdanningane?
  • Korleis skal vi få det til?

Møtet er for inviterte deltakarar frå universitet og høgskular, organisasjonar, og andre inviterte.

Program 

10.00   Velkommen ved rektor på Universitetet i Bergen, Margareth Hagen

10.05   Innledning fra Kunnskapsdepartementet, statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel

10.15   Hva mener vi med mangfold og inkludering? Kari Jegerstedt, senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB

10.25   Spørsmål og diskusjon

10.45   Inkluderende profesjonsutdanninger – hva består utfordringene i? Om talemåter, telling, studieplaner og sensitivitet. Norman Andersen, dekan ved det psykologiske fakultetet, UiB

10.55   Spørsmål og diskusjon

11.15   Kort pause

11.25   Mangfold i teori og praksis i profesjonsutdanningene. Marit Øilo, visedekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, UiB og Endre Brunstad, leder av lektorsenteret ved UiB

11.45   Spørsmål og diskusjon

12.15   Lunsj og småprat

13.00   Hvorfor er mangfold viktig i profesjonsutdanningene? Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør for NAV Vestland 

13.10   Hvordan får vi til mangfold i profesjonsutdanningene? Inger Marie Lid, professor ved Fakultet for helsefag, VID

13.20   Spørsmål og diskusjon

13.50   Oppsummering og videre arbeid, statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel

14.00   Slutt

Møtet vil også kunne følgjast på strømming her.