Innspill til meldingen om jordbrukspolitikken

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen er i gang med å skrive en melding til Stortinget om jordbrukspolitikken. Dette skal være en næringspolitisk melding som skal legge rammer for norsk matproduksjon framover. Spørsmål som blir behandlet i meldingen er hvordan matproduksjonen kan økes, effektiviteten kan styrkes og hvordan konkurransekraften for jordbruksnæringen kan bedres.

Landbruks- og matdepartementet  er opptatt av at alle relevante aktører får komme med sine innspill tidlig i prosessen.     

Departementet ber alle som har skriftlige innspill komme med dette innen 1. februar 2016. Innspillene sendes til postmottak@lmd.dep.no.