Innspill til tiltak mot rasisme og diskriminering

Nå kan du komme med innspill til regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Rasisme og diskriminering kommer til uttrykk når noen mener at andre er mindre verdt på grunn av for eksempel hudfarge, hva de heter, hva de tror på, eller hvor de har sine røtter fra. Fordommer og hat kan i ytterste konsekvens koste mennesker livet. Men også ubevisste fordommer, eller rasistiske kommentarer og holdninger, rammer de som opplever det hardt.

– Rasisme og diskriminering kan hindre at mennesker føler seg trygge, har et godt arbeidsliv eller opplever tilhørighet i samfunnet. Derfor trenger vi gode tiltak som kjemper mot og forebygger rasisme og diskriminering, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Handlingsplanen skal legges frem i løpet av 2023. Hovedtemaene vil være veien inn og opp i arbeidslivet, og ungdommer sine erfaringer med rasisme og diskriminering på ulike samfunnsarenaer som for eksempel skole, utdanning, frivillighet, fritid og sosiale medier.

Regjeringen ønsker innspill fra deg:

  1. Beskriv de utforingene vi har med rasisme og diskriminering i Norge i dag
  2. Kom med forslag til tiltak som kjemper mot og forebygger rasisme og diskriminering

Send innspillene til postmottak@aid.dep.no og merk emnefeltet «Innspill til handlingsplanen mot rasisme og diskriminering». Siste frist er 1. desember 2022.

Du vil ikke få svar på e-posten, men vi vil ta med oss alle gode innspill i arbeidet med handlingsplanen.