Innspill til stortingsmelding om reiseliv

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Frist for innspill er 26. november

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med en melding til Stortinget om reiseliv. Innspill til denne meldingen kan sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 26. november 2015.