Invitasjon til innspillmøte om hav i utenriks- og utviklingspolitikken

I forbindelse med utarbeidelsen av en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken inviterer utenriksminister Børge Brende til åpent innspillmøte tirsdag 15. november.

Tid:

15. november kl. 13.30-15.30

Sted:

Utenriksdepartementet, 7. juni-plassen 1, 0251 Oslo.

Program

Kl. 13.30

Oppmøte og registrering

 

Velkommen og introduksjon

 

Innlegg v/utenriksminister Børge Brende

 

Korte innspill fra deltakere

Kl. 15.30

Avslutning

Påmelding med navn og tittel sendes til Siri.Berg.Trujillo@mfa.noinnen 10. november 2016 kl. 12.00. Hver institusjon kan melde på inntil to personer.

Det vil være anledning til å sende inn skriftlige innspill til meldingsarbeidet. Innspill skal være kortfattet (maks en side) med forslag til konkrete tiltak. Frist for innsending av innspill er tirsdag 22. november kl. 12.00 til havmelding@mfa.no.

Til toppen