Innspillskonferanse for nasjonal bioøkonomistrategi

Regjeringen planlegger å legge frem en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015. Landbruks- og matminister Listhaug, næringsminister Mæland og fiskeriminister Aspaker inviterer til innspillskonferanse i Oslo 18. juni.

Regjeringen skal etter planen legge frem en nasjonal bioøkonomistrategi i 2015. Strategien vil identifisere overordnede prioriteringer for en nasjonal innsats på området og formulere tilhørende mål og tiltak i et langsiktig perspektiv. Strategiprosessen ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Departementene ønsker god dialog med relevante aktører og inviterer til en innspillskonferanse 18. juni. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Aspaker holder åpningsinnlegg på konferansen.

Tid: Torsdag 18. juni kl 0900-1600
Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, Oslo.

Innovasjon Norge er praktisk arrangør av konferansen. Påmelding til konferansen gjøres via Innovasjon Norges hjemmesider. Påmeldingsfrist er tirsdag 16. juni. Frist for å melde inn innlegg fra salen er fredag 12. juni.

Skriftlige innspill til arbeidet kan sendes Nærings- og fiskeridepartementet ved thomas.malla@nfd.dep.no innen 15. august. Disse innspillene vil være offentlige og vil bli lagt ut på departementets hjemmesider.

Til toppen