Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspillsmøte om egen pensjonskonto

Finansdepartementet inviterer til innspillsmøte om egen pensjonskonto mandag 27. januar.

Tid: Mandag 27. januar kl. 12:30 – 14:00

Sted: Finansdepartementet

Adresse:  Akersgata 40

Lovregler om egen pensjonskonto ble vedtatt av Stortinget i april 2019, og innebærer at arbeidstakere i bedrifter med innskuddspensjonsordninger skal få samlet sine pensjonskapitalbevis og forvaltet disse sammen med sin aktive pensjonsopptjening på én pensjonskonto. Kontoen kan forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt leverandør.

Innføring av egen pensjonskonto forutsetter at utfyllende forskrifter, bransjestandarder og tekniske løsninger er på plass. Finansdepartementet nedsatte i juni 2019 en gjennomføringsgruppe for å bidra i dette arbeidet. Gruppen har deltakere fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Forbrukerrådet og bransjeorganisasjoner. Det arbeides nå med utfyllende forskrifter til loven og med å etablere en infrastruktur for informasjonsflyt mellom pensjonsleverandørene som skal tilby egen pensjonskonto.

For å få bredest mulig deltakelse i arbeidet med innføring av egen pensjonskonto, inviterer departementet enkeltforetak og organisasjoner til innspillsmøte. Departementet vil gi en oversikt over arbeidet med forskrifter, mens Finans Norge vil orientere om arbeidet med etablering av infrastruktur. Deretter inviteres møtedeltakerne til å komme med sine innspill og synspunkter. Hvert enkeltforetak eller organisasjon gis 5 minutters taletid. Det vil bli satt av noe tid til oppfølgingsspørsmål og diskusjon.

Frist for påmelding er torsdag 23. januar.

Til toppen