Innspillsmøte om fremtidens omsorgstjenester

Den 18. mars inviterte statssekretær Lisbeth Normann til et innspillsmøte om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester. Fagfolk og ledere i kommunene fortalte om sine erfaringer og foreslo konkrete tiltak for å bedre tjenestetilbudet.

–Dagens omsorgstjenester står overfor store utfordringer. Undersøkelser viser at det er varierende fagkompetanse og ledelse og liten systematikk i kvalitetsarbeidet flere steder. Samtidig gjør mange kommuner mye bra. Det må vi lære av og spre til andre, sa statssekretær Lisbeth Normann.  

Statssekretær Lisbeth Normann med innspillsmøte om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester.
Statssekretær Lisbeth Normann med med innlederne fra innspillsmøte om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Nærmere 100 fagfolk var samlet for å dele av sin kunnskap og sine erfaringer. Gjennom forberedte innlegg og spontane innspill foreslo deltakerne ulike tiltak for å øke kompetansen og styrke kvaliteten i tjenestene. Det ble blant annet understreket viktigheten av bemanningsplanlegging, kunnskapsbasert praksis og god ledelse.

–Vi vil ta med oss alle de gode innspillene og rådene vi har fått inn i det videre arbeidet med den nye primærhelsetjenestemeldingen og oppfølging av regjeringens handlingsplan for omsorgsfeltet; Omsorg 2020, sa Normann. 

Til toppen