Innspillsmøte om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet inviterte bruker- og pårørendeorganisasjoner til innspillsmøte 15. juni om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester.

På møtet fikk departementet råd og innspill på hva som er utfordringene i dagens sykehjem og hjemmetjenester, og forslag til konkrete tiltak som kan bedre kvaliteten i tjenestene. Organisasjonene var blant annet opptatt av å styrke kompetansen til ansatte og ledere, øke brukerinvolveringen og å bedre tilbudet til aktivitet, læring og mestring.

Departementet vil ta med rådene i arbeidet med å følge opp stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og regjeringens plan for omsorgsfeltet; Omsorg 2020.

Organisasjonene som holdt innlegg var Statens seniorråd, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Pårørendeaksjonen og Organisasjonen mot offentlig diskriminering. 

Du kan lese Bent Høies innlegg