Innspillsmøte om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet inviterte bruker- og pårørendeorganisasjoner til innspillsmøte 15. juni om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester.

På møtet fikk departementet råd og innspill på hva som er utfordringene i dagens sykehjem og hjemmetjenester, og forslag til konkrete tiltak som kan bedre kvaliteten i tjenestene. Organisasjonene var blant annet opptatt av å styrke kompetansen til ansatte og ledere, øke brukerinvolveringen og å bedre tilbudet til aktivitet, læring og mestring.

Departementet vil ta med rådene i arbeidet med å følge opp stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og regjeringens plan for omsorgsfeltet; Omsorg 2020.

Organisasjonene som holdt innlegg var Statens seniorråd, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Pårørendeaksjonen og Organisasjonen mot offentlig diskriminering. 

Du kan lese Bent Høies innlegg

Til toppen