Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff i transport

Samferdselsdepartementet inviterer til innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff i transport tirsdag 17. april.

Nett-tv Innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff i transport

Se sendingen her

Se sendingen her

Som varslet i Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid (Klimameldingen) vil regjeringen vil utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren.

Regjeringen legger opp til at planen skal omhandle infrastruktur for en rekke alternative drivstoff for transportformål, herunder elektrisitet, hydrogen, gass og biodrivstoff. Planen skal dekke alle former for transport, med fokus på veg- og sjøtransport og samsvare med måltallene og ambisjonene i Nasjonal transportplan 2018-2029. Planen vil bli lagt fram høsten 2018.

Som et ledd i arbeidet med planen ønsker Samferdselsdepartementet innspill fra markedsaktører innen alternative drivstoff til transport og andre interessegrupper. Vi inviterer derfor til et åpent innspillsmøte.

Tid: Tirsdag 17. april kl. 12.30 til 16.00.

Sted: Akersgata 59 (R5), Oslo.

Regjeringen ønsker at utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff skal være markedsdrevet og på et tidligst mulig stadium skje uten støtte. Offentlige virkemidler, som Enova, skal i en tidlig fase bygge opp under markedsutviklingen. Planen vil derfor legge stor vekt på innspill fra markedsaktører om forretningsmodeller og kommersielle muligheter ved etablering av infrastruktur for alternative drivstoff til transport. Vi ber derfor særlig om innspill om dette på møtet.

Foreløpig program:

12.00

Registrering og   kaffe

12.30-12.45

Velkommen og  innledning ved statsråd Ketil Solvik-Olsen

12.45- 14.00

Innlegg (etter invitasjon)

  1. Drivkraft Norge
  2. Energigass Norge
  3. Elbilforeningen
  4. Grønn Kontakt
  5. IONITY
  6. UnoX hydrogen
  7. Norges Rederiforbund
  8. Narvik Havn
  9. Enova

14.00-14.30

PAUSE

Med tegning  på talerlisten for innspill etter pausen

14.30-15.50

Innspill fra øvrige aktører (uten Powerpoint)

15.50-16.00

Oppsummering

I tillegg til å gi innspill på møtet er det mulig å sende inn skriftlige innspill til Samferdselsdepartementet, med frist 27.april. Innspillene sendes til: postmottak@sd.dep.no, merket "Innspill til nasjonal plan om infrastruktur for alternative drivstoff i transport."

Påmelding til innspillsmøte kan gjøres på e-post til: lirim.hasani@sd.dep.no, merket innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff.

Frist for påmelding 12. april

Innspillsmøtet vil også sendes direkte på regjeringen.no

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nett-tv/id2000007/ 

Til toppen