Vis hele kalenderen

20.11.2017

  • Innspillsmøte om leie-til-eie

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har invitert et utvalg kommuner til innspillsmøte om leie-til-eie som virkemiddel i den boligsosiale politikken.