Innspillsmøte om Norges rapportering til FNs barnekomité

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) inviterer til et møte med mulighet for å gi innspill til rapporten til FNs barnekomité. Påmeldingsfrist er 26. oktober.

BLD koordinerer arbeidet med Norges rapportering på FNs konvensjon om barnets rettigheter som skal overleveres FNs barnekomité høsten 2016. Som et ledd i arbeidet med rapporteringen, inviterer BLD til et møte med mulighet for å gi innspill til rapporten.

Møtet vil finne sted onsdag 28. oktober 2015 i auditoriet i Regjeringskvartalet – R5, Akersgata 59, kl. 14:00 til 16:00.

Program for møtet:

  1. Statsråd Solveig Horne innleder og orienterer kort om rapporteringsprosessen
  2. Forespurte organisasjoner/foreninger holder korte innlegg 
  3. Ordet fritt – øvrige deltakere gis anledning til å ta ordet i inntil 3 minutter
  4. Oppsummering

Forrige rapportering og avsluttende merknader fra FNs komité for barnets rettigheter finner dere på departementets hjemmesider www.regjeringen.no. Det framgår her hva Norge skal rapportere på.

Av hensyn til departementenes sikkerhetsrutiner, må alle som ønsker å delta på innspillsmøtet melde seg på forhånd. Send påmelding med fullt navn og organisasjon/forening/el. a. her innen mandag 26. oktober kl. 12.00. Gyldig legitimasjon må medbringes.