Innspillsmøte om utfordringer på norsk sokkel

Olje- og energiminister Tord Lien holdt fredag et innspillsmøte med bransjeorganisasjoner for petroleumsindustrien om norsk sokkel.

- Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring målt i inntekter til fellesskapet, og hvis vi regner med leverandørindustrien sysselsetter næringen rundt 250.000 mennesker. Det er viktig at vi leverer god politikk på dette området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

På møtet deltok representanter fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk Olje og Gass (NOG), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Norsk Industri, Rederiforbundet, Konkraft, Industri Energi og Fellesforbundet.

- De som deltok på møtet har alle klare meninger om norsk petroleumspolitikk, og hvilke utfordringer vi står ovenfor her. Jeg fikk mange gode innspill på møtet. For å utforme en best mulig politikk mener jeg det er viktig at vi har en god dialog med bransjen, sier olje- og energiministeren.

Olje- og energiminister Tord Lien og representanter for bransjeorganisasjonene under fredagens møte (foto: HSI / OED).

Til toppen