Innspillsmøte til utredningen om energiforsyningen på Svalbard

Olje- og energidepartementet har satt i gang en ekstern utredning av mulighetene for fremtidig energiforsyning på Svalbard.  Oppdraget, som skal være ferdig innen 1. juli 2018, er tildelt Thema og Multiconsult.

Utredningen skal omfatte en bred teknisk-økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legger for gjennomføring. De ulike løsningene skal vurderes opp mot forsyningssikkerhet, bærekraft, klimagassutslipp og kostnadseffektivitet.

I forbindelse med utredningsarbeidet inviterer Thema og Multiconsult til innspillsmøte i Oslo onsdag 11.april kl 10.00-13.00.

Møtet finner sted i Multiconsult sine lokaler. Adresse: Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo

For påmelding og nærmere informasjon, kontakt prosjektleder Berit Tennbakk i Thema, Berit.Tennbakk@thema.no.

Redigert 23. mars kl. 10.50.

Til toppen