Invitasjon til innspillsmøter om revisjon av havne- og farvannsloven

Kystverket og Samferdselsdepartementet inviterer til regionale innspillsmøter.

Gjeldende havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010. Hovedmålet med ny lov var å etablere et juridisk rammeverk som bidrar til at havnene utvikles til logistikknutepunkt, og til effektiv og trygg sjøtransport som med sitt miljøfortrinn hevder seg i konkurransen med andre transportformer.

Det er ønskelig å vurdere om loven oppfyller lovgivers intensjoner. På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Kystverket og departement som skal evaluere og eventuelt revidere regelverket. 

Som et ledd i dette arbeidet, inviteres det til regionale innspillsmøter i 2015.

Hensikten med møtene er å få innspill til evalueringen og revisjonen av havne- og farvannsloven fra interessentene; kommuner, havner, næringsliv mv.

For sted, tid og påmelding, se tabell under. Alle møtene varer fra kl. 10.00 til 14.00. Det blir servert enkel lunsj. 

Det er ønskelig med innspill og synspunkter fra deltakerne. Det er også mulig å sende inn skriftlige innspill (post@kystverket.no), og det vil være anledning til å ta opp problemstillinger knyttet til alle sider av havne- og farvannsloven på alle møtene.

Innspillsmøter om revisjon av havne- og farvannsloven

Sted Dato Påmelding Frist Kontaktperson

Tromsø

Clarion Hotel
The Edge

10.02 chris-thomas.jorgens@kystverket.no 29.03 Chris-Thomas Jørgens, tlf. 955 59 552

Trondheim

Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport

11.02 borre.tennfjord@kystverket.no 04.02 Børre Tennfjord, tlf. 902 28 209

Bergen

Scandic Bergen City

03.03 dialogmote.vest@kystverket.no 23.02 Knut Stenevik, tlf. 52 73 32 15 eller Ingelin Paulsen, tlf. 52 73 32 21 

Kristiansand

Hotel Norge Kristiansand

 11.03  thor.messel@kystverket.no  04.03 Thor Messel, tlf. 3701 97 35/ 932 03 466

Oslo

Thon Hotel Opera

 16.04  thor.messel@kystverket.no  08.04 Thor Messel, tlf. 3701 97 35/ 932 03 466
Til toppen