Innspillsmøter om stortingsmelding om bredbånd-, mobil- og internett-tjenester

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil avholde flere innspillsmøter denne høsten, for å skaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om mobil-, bredbånd-, og internett-tjenester.

- Vi har behov for bransjens innspill på flere temaer, slik at kunnskapsgrunnlaget blir best mulig, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Departementet har avholdt to innspillsmøter om sikkerhet og mostandsdyktighet i nett og tjenester. Videre har det kommet mange innspill via skjemaet som ble lagt ut på nettsidene til departementet våren 2020.

- Prosessen har gitt oss gode og konstruktive innspill fra en rekke aktører. Vi ser verdien av at innbyggere, det offentlige, næringsliv og mobil- og bredbåndsbransjen får fremheve det de synes er viktig og dele av sin kunnskap sier Hofstad Helleland.

Departementet tar sikte på å avholde følgende innspillsmøter:

  • Mobil og bredbåndsmarkedene: 21. september kl. 11-14.

Temaene for møtet omfatter blant annet velfungerende konkurranse, gode rammevilkår for investeringer, og hvordan markedet for mobiltjenester påvirker markedet for fast bredbånd, og ev. konvergergens mot ett felles marked på sikt. Innkalling for å holde av dato og tidspunkt er sendt ut.

  • Klima- og bærekraft: 24. september kl. 12-15.

Tema vil blant annet bli hvordan ekomteknologi og -tjenester kan bidra til et bedre miljø og motvirke klimaendringer, og hvordan sektorens eget avtrykk kan reduseres. Innkalling for å holde av dato og tidspunkt er sendt ut.

  • Siste innspillsmøte – toppmøte – oktober/november

Møtet vil avholdes med topplederne for sentrale markedsaktører som skal representere hele markedet, og ledes av distrikts- og digitaliseringsministeren. Formålet er at aktørene skal få fremheve det de mener er de viktigste spørsmålene regjeringen bør drøfte i stortingsmeldingen. Det tas sikte på å avholde møtet i oktober/november. Innkalling vil sendes ut om kort tid.