Nyheter

Norge vil ha en ambisiøs internasjonal havmiljøavtale

Verdens land samles nå i FN for innspurten i forhandlingene om en havmiljøavtale. Denne skal bidra til bevaring og bærekraftig bruk av internasjonale havområder.

– Avtalen blir avgjørende for å styrke verdens evne til å beskytte havet mot voksende utfordringer. Vi er medlem av høyambisjonskoalisjonen for avtalen og har vært aktive i forhandlingene. Jeg håper tiden endelig er inne for å lande en robust og ambisiøs internasjonal havmiljøavtale, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Livet i havet er under stort press. Alle som bruker havet ser at tilstanden ikke er som før, og problemer som overfiske, forurensning og klimaendringer forverrer situasjonen ytterligere. Avtalen som nå forhandles blir et viktig verktøy for å opprette marine verneområder og andre områdebaserte forvaltningstiltak i internasjonale havområder. Dette vil bidra til å bevare 30 prosent av havet, som er et politisk mål Norge sluttet seg til.

– Vi er avhengig av at bruken av havet spiller på lag med naturen og økosystemene. Dette er viktig for å utvikle en bærekraftig havøkonomi. For en havnasjon som Norge er dette sentralt, sier Huitfeldt.

En viktig målsetting er å sikre at alle verdens land er i stand til å oppfylle og bruke avtalen, uavhengig av ressurser og forutsetninger. Norge jobber for at avtalen skal inneholde mekanismer for å bygge kapasitet, overføre teknologi og styrke kompetansen til utviklingsland.

– En internasjonal havmiljøavtale må være universell for å være effektiv. Norge vil jobbe for at alle land skal ha de beste forutsetningene for å forvalte havet på en bærekraftig måte, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Forhandlingene om en ny avtale under FNs havrettskonvensjon om bevaring og bærekraftig bruk av marin biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon foregår i FN i New York fra 20. februar til 3. mars. Forhandlingene har pågått siden 2018, men har blitt forsinket på grunn av pandemien. Avtalen blir rettslig bindende.