Innstramninger i utlendingsloven

Flere endringer i utlendingsloven trer i kraft 1. januar 2017. Det innføres integreringskriterier for permanent oppholdstillatelse og et 24-årskrav for familieetablering i Norge.

– Jeg er fornøyd med at vi nå har fått på plass de fleste innstramningstiltakene som ble vedtatt av Stortinget i juni, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Følgende innstramninger trer i kraft 1. januar 2017: 

  • Det innføres krav om at utlendinger må kunne beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøve i samfunnskunnskap før det gis permanent oppholdstillatelse i Norge. Kravene skal gjelde for alle som søker om permanent oppholdstillatelse 17. desember 2016 eller senere, såfremt han eller hun iht. introduksjonsloven har plikt til å delta på opplæring i norsk og samfunnskunnskap og å avlegge avsluttende prøver i fagene.
  • Det innføres et 24-årskrav for familieetablering i Norge. Formålet er å bekjempe tvangsekteskap. Det kan gjøres unntak fra kravet dersom det er åpenbart at ekteskapet eller samlivet er frivillig. Endringene gjelder for søknader som fremmes 1. januar 2017 eller senere.

 

 

 

 

Til toppen